Wireframing: Prebudenie idey k digitálnemu životu

Návrh a tvorba dizajnu web stránok je komplikovaná. Často sa stáva, že očakávania klientov sa nestretávajú s predstavami dizajnérov a programátorov. V rannej fáze nových projektov je potrebné presunúť myšlienky a nápady do vizuálnej podoby a vytvoriť odrazový bod, od ktorého bude závisieť ich úspech. Nenechajte nič na náhodu a dopytujte sa po náčrtoch – wireframoch, ktoré budú zrkadlom vášho nového e-shopu.

Pri tvorbe digitálnych produktov sa často stretávame s pojmom wireframe, vďaka ktorému je možné vytvoriť kostru web stránky, e-shopu alebo webovej aplikácie. Wireframe (drôtový model) definuje štruktúru, rozloženie prvkov a predpokladané zákaznícke cesty – responzívny dizajn web stránok.

Minimalizácia komplikácií

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Vo svete e-mailov a e-meetingov je to o to dôležitejšie. Pred spustením procesu vývoja sa uistite, že ste s budúcim dizajnom web stránky stotožnení. Produkt musíte mať jasne štruktúrovaný a detailne popísaný.

Vďaka náčrtu projektu musí byť všetkým zainteresovaným stranám – ako sú klienti, dizajnéri a programátori – jasné, ako bude finálny produkt vyzerať. Predídete tak možným nezrovnalostiam v porovnaní s ústnou alebo písomnou komunikáciou.

Typy wireframov

Wireframe nie je štandardizovaný prototyp webu alebo systému. Nemá presne stanovené pravidlá a môžete sa s ním stretnúť v rôznych podobách. Najznámejšie sú tri typy, ktoré sa od seba líšia najmä množstvom detailov.

Náčrt na papier alebo v aplikácii na kreslenie

Najjednoduchšou formou je náčrt projektu vytvorený ručne buď na papier alebo načrtnutý v aplikácii určenej na kreslenie. Nazýva sa aj low-fidelity wireframe.

Je vhodný najmä pri úplnom začiatku projektu, kde slúži na rozhodovanie o umiestnení prvkov, navigácii a prirodzenej orientácii návštevníkov web stránky.

dizajn web stránok, responzívny web dizajn
Hlavnou výhodou jednoduchého náčrtu je jeho rýchlosť vytvorenia. Často sa vytvára prakticky v reálnom čase počas konzultovania projektu.

Stredne detailný wireframe

Najpoužívanejším typom je stredne detailný wireframe – mid-fidelity wireframe, ktorý obsahuje presnejšie rozloženie prvkov a je vytvorený pomocou aplikácie na to určenej. Napriek tomu, že stále v ňom absentuje typografia, obrázky a iné rušivé elementy, komponentom sú priradené určité funkcie a detaily.

responzívny dizajn, web stránky, dizajn web stránok, webbaker
Stredne detailný wireframe ponúka približnú predstavu rozloženia jednotlivých prvkov na webe.

Absolútne detailný wireframe

Detailný wireframe (high-fidelity wireframe) vyžaduje viac úsilia pri vytváraní, no predstavuje dôveryhodnú reprezentáciu finálneho produktu. Estetika a obsah sú v ňom presnejšie a pomáha prezentovať to, ako budú prvky medzi sebou interagovať.

ui dizajn, dizajn web stránok, uy ui dizajn, webbaker
Najdetailnejší typ wireframu je možné vyplniť konkrétnymi obrázkami, základnými farbami a textami, ktoré budú obsiahnuté vo finálnej verzii produktu.

Oživte svoje predstavy

Ak začínate s novým biznisom a máte predstavu o dizajne svojej web stránky, nenechávajte si ju pre seba. Detailne nám ju popíšte. Pred samotným vývojom dizajnujeme web stránku na základe klientskych požiadaviek a našich skúseností.

Tvoríme náčrty a stredne detailné wireframy. Na jednoduché náčrty a skice používame najčastejšie aplikáciu Concepts, vďaka ktorej máme všetky nápady pohromade a jednoducho ich môžeme spätne editovať.

Pre stredne detailný wireframe používame Figmu, v ktorej navrhujeme aj podrobnú zákaznícku cestu a finálne dizajny projektov. Vďaka tomu, že máme všetky podklady pohromade, klient sa k nim jednoducho dostane a informuje nás o potrebných úpravách.

 

Ak máte záujem o web dizajn na mieru, neváhajte nás kontaktovať.

Pridajte sa k našim spokojným klientom

Zvyknúť si na kvalitné výstupy, férové jednanie a dodržiavanie deadlinov je jednoduché. Ozvite sa nám, ak to chcete zažiť aj vy.

Mám záujem